Modyfikacje systemów EGR/FAP/DPF

Zawór EGR (Exhaust Gas Recirculation)

  • Część występująca w silnikach spalinowych, służąca do zmniejszenia emisji tlenków azotu (NOx) poprzez ponowne wprowadzanie części spalin do komory spalania. Zasada działania zaworu EGR polega na przekierowaniu określonej ilości spalin z układu wydechowego z powrotem do układu dolotowego, gdzie mieszają się z powietrzem, które jest dostarczane do cylindrów. W ten sposób, ponowne wprowadzenie spalin powoduje obniżenie temperatury spalania, co z kolei zmniejsza produkcję tlenków azotu, które powstają przy wysokich temperaturach spalania. Zawór EGR pomaga zredukować emisję szkodliwych substancji do atmosfery, co jest istotne ze względu na normy dotyczące czystości spalin w pojazdach silnikowych.

  • Programowe wyłączenie zaworu EGR polega na zmianie w oprogramowaniu sterownika silnika w celu uniemożliwienia lub wyłączenia działania zaworu EGR. Jest to praktyka często stosowana w modyfikacjach lub tuningach samochodów.
Zawór EGR
Czystość silnika i układu dolotowego

Bez recyrkulacji spalin, silnik może być postrzegany jako czystszy, ponieważ nie ma ponownego wprowadzania spalin do układu dolotowego.

Emisja szkodliwych substancji

Usunięcie EGR prowadzi do zwiększenia emisji tlenków azotu (NOx), które są szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego.

Filtr DPF

Filtr DPF (Diesel Particulate Filters) jest kluczowym komponentem w układzie wydechowym pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, służącym do redukcji emisji cząstek stałych (sadzy) w spalinach. Jednakże, mogą wystąpić pewne problemy związane z DPF, co prowadzi do rozważań dotyczących jego usunięcia.

Problemy z filtrem DPF:

  • DPF może ulec zapchaniu, szczególnie jeśli auto często porusza się na krótkich trasach, co nie pozwala na osiągnięcie temperatury, wymaganej do samooczyszczania filtra. To prowadzi do konieczności regeneracji ręcznej lub wymiany.
  • Koszty utrzymania: Naprawa lub wymiana DPF może być kosztowna, a regularne regeneracje mogą być uciążliwe, szczególnie jeśli samochód jest używany głównie w warunkach miejskich.
  • Ograniczenia wydajności: Problem z filtrem DPF może wpłynąć na wydajność samochodu, prowadząc do obniżonej mocy, wzrostu zużycia paliwa i innych problemów.
Redukcja kosztów

Usunięcie DPF pozwala uniknąć kosztów związanych z naprawą lub wymianą filtra. W przypadku starszych pojazdów, może to być tańsza alternatywa.

Środowisko i przepisy prawne

Usunięcie DPF zwiększa emisję cząstek stałych i innych substancji szkodliwych dla środowiska. Ponadto, w wielu jurysdykcjach jest to nielegalne i może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie wrażenia dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji i powtarzaniu wizyt. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na ich użycie.