Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016r.

§1
Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem: tune-garage.pl
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: BITDOH SP. Z O.O. ul. Wańkowicza 5B/83, 02-796
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@tune-garage.pl
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Windykacja należności
 • Prezentacja oferty lub informacji

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

§2
Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Metoda szyfrująca działa jednokierunkowo –odwrócenie jej działania nie jest możliwe, co jest zgodne ze współczesnym standardem w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
4. Operator regularnie, co określony czas zmienia swoje hasła administracyjne.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
6. Komponenty programistyczne są poddawane regularnym aktualizacjom, dokonywanym przez Operatora w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

§3
Hosting

1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: SEOhost.pl

§4
Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1. W celu zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze lub realizacji zawartej z Tobą umowy, Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Twoich danych osobowych innym odbiorcom. Mowa tu o odbiorcach takich jak:

 • kurierzy
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • operatorzy płatności
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania serwisu

2. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres, który jest niezbędny do wykonania związanych z nimi czynności określonych przez oddzielne przepisy, na przykład przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości. W przypadku danych o charakterze marketingowym, przetwarzanie tych informacji będzie ograniczone do trzech lat, po czym zostaną usunięte z systemu.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 niniejszego paragrafu, wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

§5
Informacje w formularzach

1. W ramach naszego serwisu gromadzimy informacje, które użytkownik dobrowolnie podaje, w tym dane osobowe, o ile zostaną udostępnione.
2. Możemy również zapisywać informacje dotyczące parametrów połączenia, takie jak czas oznaczenia i adres IP.
3. W niektórych przypadkach możemy zapisać informację umożliwiającą powiązanie danych z formularza z adresem e-mail użytkownika, który wypełnia formularz. W takiej sytuacji adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz.
4. Dane wprowadzone w formularzu są przetwarzane w celu realizacji określonej funkcji tego formularza, na przykład obsługi zgłoszenia serwisowego, nawiązania kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. W każdym przypadku kontekst i opis formularza jasno informują, do czego służy.

§6
Logi Administratora

1. Możliwe jest rejestrowanie informacji dotyczących aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Te dane są wykorzystywane w celu zarządzania serwisem.

§7
Istotne techniki marketingowe

1. Operator analizuje ruch na stronie przy użyciu narzędzia Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). W ramach tej usługi nie przekazuje się danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje. Do śledzenia preferencji użytkownika w ramach sieci reklamowej Google, użytkownik może dostosować ustawienia plików cookie za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Operator korzysta z piksela Facebooka, co oznacza, że serwis Facebook (Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA) jest świadomy, że zarejestrowana osoba korzysta z naszego serwisu. Jednak operator nie udostępnia dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook i opiera się jedynie na własnych danych, za które jest odpowiedzialny. Ta usługa również wykorzystuje pliki cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.

§8
Informacja o plikach cookies

1. W serwisie wykorzystuje się pliki cookies.
2. Pliki cookies, znane również jako "ciasteczka", są to dane informatyczne, przeważnie w postaci plików tekstowych, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Służą one do obsługi i korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania oraz unikalny numer identyfikacyjny.
3. Operator Serwisu jest odpowiedzialny za umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz dostęp do tych plików.
4. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. Utrzymywania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
 2. Realizacji celów opisanych wcześniej w sekcji "Istotne techniki marketingowe".

5. W Serwisie stosuje się dwa podstawowe rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Pliki cookies "sesyjne" są tymczasowe i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies "stałe" pozostają przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie akceptują przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, ale Użytkownicy Serwisu mają możliwość zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookies oraz automatyczne blokowanie ich. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia dotyczące plików cookies mogą wpływać na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Meta Platforms, Inc. z siedzibą w USA) i Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

§9
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać plików cookies, ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików cookies, które są niezbędne do procesów uwierzytelniania, zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić lub w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z stron internetowych.
2. Aby zarządzać ustawieniami plików cookies, proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, którą Użytkownik używa, i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Edge
 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

3. Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Safari (iOS)

Informacja o „cookies”

Czym są pliki „cookies”?

Pliki cookies, znane również jako "ciasteczka", pełnią funkcję przechowywania danych informatycznych, najczęściej w postaci plików tekstowych, na urządzeniu końcowym użytkownika, takim jak komputer, laptop czy smartfon. Cookies zazwyczaj zawierają informacje, takie jak nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas, przez jaki są przechowywane na urządzeniu końcowym, oraz unikalny numer identyfikacyjny.

Rodzaje używanych plików „cookies”

Sesyjne pliki cookies

Pliki cookies służą do zapamiętania wyborów dokonanych przez użytkownika, takich jak preferencje czy ustawienia, a także mogą być wykorzystywane w procesie logowania. Pozostają one na urządzeniu użytkownika przez czas trwania sesji (do momentu wylogowania się z serwisu) lub do zamknięcia przeglądarki. Dzięki nim użytkownik może korzystać z serwisu bez konieczności ponownego wprowadzania pewnych informacji czy preferencji przy kolejnych wizytach.

Pliki cookies służące do analiz

Pliki cookies umożliwiają gromadzenie danych dotyczących sposobu korzystania z witryny internetowej, takich jak kliknięte treści podczas przeglądania strony. Dzięki nim możliwe jest analizowanie zachowań użytkowników i zbieranie informacji o preferencjach czy zainteresowaniach, co pozwala dostosować zawartość i funkcjonalność witryny do potrzeb użytkowników. W ten sposób pliki cookies wspierają personalizację i optymalizację doświadczenia użytkownika na stronie internetowej.

Wykorzystywanie plików „cookies”

Pliki cookies są wykorzystywane do przechowywania ustawień i dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. Mają one również znaczenie przy tworzeniu anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych. Dzięki tym statystykom możliwe jest doskonalenie struktury i treści stron. Ważne jest, że pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i nie umożliwiają ustalenia tożsamości konkretnych osób na podstawie tych danych.

Usuwanie plików „cookies”

Dokładny sposób blokowania lub usuwania plików cookies może się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies, zalecam skorzystanie z funkcji Pomocy dostępnej w Twojej konkretnej przeglądarce internetowej. Tam znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookies, w tym informacje na temat blokowania, usuwania i kontrolowania ich ustawień w Twojej przeglądarce.

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie wrażenia dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji i powtarzaniu wizyt. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na ich użycie.